XİDMƏTLƏR

İNŞAAT XİDMƏTLƏRİ

Şirkət inşaat sahəsində müxtəlif istiqamətləri əhatə edən kompleks xidmətləri yerinə yetirir.

BİNALAR

ZAVODLAR

SU VƏ KANALİZASİYA XƏTTLƏRİ

YOLLAR

KÖRPÜLƏR

İSTEHSAL XİDMƏTLƏRİ

Şirkət inşaat sahəsində müxtəlif istiqamətləri əhatə edən kompleks xidmətləri yerinə yetirir.

BETON

ASFALT

PREKAST